Prodejny
BlogPoradenstvíAnalýza běhu

Analýza běhu

K běhání není mnoho zapotřebí - dvě nohy, dvě boty. Ovšem jsou to dohromady čtyři věci, které mohou způsobit problémy. Chybné postavení nohou a nesprávná obuv představují u některých sportů skutečná muka. S profesionální analýzou pohybu si každá noha najde svoji sportovní botu, která může předejít bolestem a přetížení.
Nic se nezdá být tak jednoduché jako prosté vyběhnutí. Zpočátku běhu je skutečně ještě všechno v pořádku, avšak po první druhé hodině mohou na sebe svaly a vazy upozornit bolestí. Stává se to v případě, kdy musí plochá, příp. příčně plochá chodidla se sníženou klenbou bez jakékoliv podpory konat svou práci. Tím je zbytečně namáháno svalstvo, které se pak rychle unaví a začne bolet.

ANALÝZA BĚHU

Díky analýze běhu (např. na běžícím pásu) lze pomocí videokamery a speciálního softwaru rozpoznat chybné postavení nohou a toto postavení následně vyrovnat (sportovními) vložkami.
Analýza běhu je vhodná jak pro běžce, nordic walkery nebo turisty, tak i pro vrcholové či rekreační sportovce. Ovšem i "nesportovci" by mohli z analýzy profitovat, pokud mají potíže s pohybovým aparátem.
Bolesti při běhání nebo chůzi nejsou vyvolány pouze nesprávným postavením nohy, ale příkladně i chybným postavením osy dolní končetiny a následným zešikmením pánve. Problém na chodidle může vyvolat anomálie v kolenu nebo kyčlích a pokračuje dále až ke krční páteři.

PŘI DYNAMICKÉM POHYBU LZE PROBLÉMY LÉPE ROZPOZNAT

Dobrá analýza objasní při pohybu chování celého těla, protože není sledován pouze hlezenní kloub, ale také osa kolena a pánev. Analýza začíná sportovní anamnézou:
  • Jaké problémy má sportovec?
  • Jak probíhá obvyklý trénink a za jakých podmínek?
  • Na kterém místě je sešlapaná stará sportovní obuv?
Na běžícím pásu bude sledováno držení těla při běhu - z dynamického pohybu se pozná podstatně více než ze statického. Může se stát, že někdo má ve vzpřímené poloze nohy lehce do "O", což se ale může při dynamickém pohybu vyrovnat. Stejně tomu může být i obráceně. Noha vestoje vypadá zcela normálně, ovšem při pohybu se například objeví zborcení směrem dovnitř.
Z výsledků analýzy může vyplynout nutné použití sportovní vložky. Tato vložka podepře sníženou klenbu chodidla (příčně plochou, vybočenou nebo plochou nohu), stabilizuje hlezenní kloub nebo má tlumicí a odlehčující účinky na zatížená místa nohy. Správná podložka zohlední i osu kolena a může vyrovnat mírné rozdíly v délce nohou.
Ne každý sportovec bezpodmínečně potřebuje sportovní vložky, ale měl by si s jistotou vybrat vhodnou sportovní obuv. Díky analýze běhu lze najít optimální boty pro každého sportovce. Videodiagnostikou můžeme ověřit správný výběr běžecké obuvi s vložkou i bez, porovnat více druhů, případně značek obuvi.

A JE TO VŠECHNO NUTNÉ?

Nesprávná obuv napomáhá k nesprávnému zatížení Vašeho pohybového aparátu a dlouhodobě používaná pak vede ke zdravotním potížím a zraněním.
Kdo od začátku sportuje s vhodnou obuví, vyhne se zbytečnému přetěžování chodidel. Je-li například noha s nadměrnou pronací (stočení končetiny dovnitř podle podélné osy) obuta do úplně měkké boty, dochází ke stálému chybnému zatížení (dlouhodobě pak přetížení), což může vyvolat problémy v holenní kosti nebo koleni.
Může se také stát, že někdo běhá v obuvi s dobrou podpůrnou funkcí, ale vůbec ji nepotřebuje. I toto má negativní efekt. Běžec, jehož nohy se vychylují směrem ven a jsou obuty do bot se silným vyztužením na vnitřní straně, tak zcela zbytečně vychyluje své nohy ještě více směrem ven a pouze tak podporuje nesprávné postavení vlastních chodidel.