Prodejny
BlogNovinkySOUTĚŽ: Neběhejte sami! Vezměte si na závod parťáka!

SOUTĚŽ: Neběhejte sami! Vezměte si na závod parťáka!

Máme pro vás Instagramovou SOUTĚŽ O 4 000 KČ na nákup bot Saucony a 6x STARTOVNÉ na Vokolo Priglu! Losujeme 3 výherce. 

Všechno jde lépe ve dvou. A abyste tentokrát nemuseli běžet sami, můžete si k sobě na závod vzít někoho dalšího. A pokud budete nejšťastnějších ze tří výherců, získáte i poukaz na nákup běžeckých bot Saucony v hodnotě 4 000 Kč.

Stačí splnit jen 5 jednoduchých kroků: 

  1. Dejte “Like" soutěžnímu příspěvku na Instagramu
  2. Napište do komentáře na Instagramu pod soutěžní příspěvek, s kým nejraději běháte
  3. Napište do komentáře na Instagramu pod soutěžní příspěvek hashtag #bezimvokolopriglu
  4. Označte do komentáře na Instagramu pod soutěžní příspěvek 2 uživatele Instagramu, kteří si mají také zasoutěžit.
  5. Sledujte profil @triexpert_cz na Instagramu

Tak málo stačí k tomu, dostat se do slosování o 2x startovné zdarma na Vokolo Priglu a 4 000 kč na nákup běžeckých bot Saucony. 

Ze všech soutěžních komentářů vylosujeme 3 výherce.

1.místo: 
- Voucher na nákup bot Saucony v hodnotě 4 000 Kč
- 2x startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU

2. místo
- 2x startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU

3. místo
- 2x startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU


POZOR! Hrajeme jen do neděle 24.9.2023 do půlnoci, tak honem!

Propozice závodu: https://www.vokolopriglu.cz/ 

__________________________________________________________________

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE:

Soutěž: Neběhejte sami! Vemte na závod parťáka

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost TRIEXPERT s.r.o., se sídlem Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7, IČO 24665606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164529 (dále jen „pořadatel nebo organizátor“). Je také provozovatelem instagramových stránek TRIEXPERT: https://instagram.com/triexpert_cz

 

2. Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 10.09.2023 do 24.09.2023 23:59:59.

 

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která má zřízený platný osobní účet na Instagramu.

 

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

 

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele, organizátora či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

4. Průběh soutěže

4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že:

4.1.1. Dá „Like“ soutěžnímu příspěvku

4.1.1. Označí sledovat profil @triexpert_cz

4.1.2. Pod soutěžní příspěvek přidá komentář obsahující zadání definované v soutěžním příspěvku (Napište nám do komentáře na Instagramu pod soutěžní příspěvek, s kým nejradši běháte.).

4.1.3. Doplní jej o hashtag #bezimvokolopriglu

4.1.4. Označí dva kamarády (uživatele Instagramu), kteří si mají také zasoutěžit.

 

 

Autoři výherních komentářů získávají:

1. místo:

- Voucher na nákup bot Saucony v hodnotě 4 000 Kč

- 1+1 startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU

2. - 3. místo

- 1+1 startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU

 

4.2. Po skončení soutěže organizátor vyhodnotí všechny vstupy do soutěže účastníků dle 4.1. a ze všech komentářů splňující zadání náhodně vybere 3 výherce, které odmění výhrou podle následujícího rozvržení:

1. místo:

- Voucher na nákup bot Saucony v hodnotě 4 000 Kč

- 1+1 startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU

2. - 3. místo

- 1+1 startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU

 

Vyhlášení proběhne tak, že organizátor zkontaktuje výherce prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu, požádá výherce o zaslání adresy, e-mailu a telefonního čísla, na kterou mu budou výhry doručeny kurýrní službou.

 

4.3. Zájemce se může do soutěže přihlásit s komentářem, který bude odpovídat zadání soutěže. Zájemci se mohou zúčastnit opakovaně.

 

4.4. Soutěžící musí sledovat Instagramový profil @triexpert_cz

 

5. Výhry v soutěži

5.1. Pořadatel do soutěže věnoval 3 výhry. Tyto výhry náleží autorovi výherních komentářů, kteří vzejdou z vyhodnocení soutěže. Jde o:

1. místo:

- Voucher na nákup bot Saucony v hodnotě 4 000 Kč

- 1+1 startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU

2. - 3. místo

- 1+1 startovné na běžecký závod VOKOLO PRIGLU

 

 

5.2. Na výhru mají šanci účastníci dle čl. 4. Po skončení soutěže organizátor vybere 3 soutěžící, které odmění výhrou popsanou v 5.1.

 

5.3. Výherci vstoupí do kontaktu s organizátorem formou soukromé zprávy na Instagramu do 7 dnů od zaslání přímé zprávy organizátorem a poskytnou mu údaje potřebné pro odeslání výhry.

 

Soutěž bude vyhlášena do 8 týdnů od ukončení soutěže. Zároveň tímto soutěžící dávají souhlas s poskytnutím údajů potřebných k odeslání výhry:

 

- Adresa: Jméno, Příjmení, Ulice, Číslo popisné, Směrovací číslo a Město

- Mobilní telefonní číslo

- E-mail

 

Poskytnuté údaje budou využity pouze k odeslání výher.

 

Výhry budou odeslány do 8 týdnů po ukončení soutěže. Nebude-li do té doby poskytnuta součinnost ze strany výherců, výhry propadají ve prospěch pořadatele.

 

5.4. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.

 

5.5. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

 

5.6. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže.

 

6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6.1. Výherci berou na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jejich osobních údajů̊, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail pro odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 6 Pravidel (tj. zejména doručovácí adresa). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

 

6.2. Správcem osobních údajů je organizátor. Tyto údaje budou rovněž sdíleny s následujícími subjekty: 1) dodavatelské společnosti pro účely zaslání dárků výhercům či vyhodnocení soutěže a její organizaci. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

 

6.3. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro výhru v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné obdržet výhru v soutěži.

 

6.4. Výherci mají práva subjektů údajů, jako např. právo na přístup k údajům, právo na přenositelnost údajů, právo na výmaz údajů, právo na opravu údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na omezení zpracování údajů. Osobní údaje soutěžících nebudou předmětem žádného rozhodnutí přijatého na základě automatizovaného zpracování údajů, které by pro něj mělo právní účinky nebo které by se jej podstatným způsobem dotýkalo.

 

6.6. Pokud výherci chtějí uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená výše, můžou je uplatnit prostřednictvím listovního psaní na adrese sídla naší společnosti. Výherci mají rovněž právo podat stížnost u příslušného místního dozorového orgánu pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz).

 

Více informací naleznete v našem prohlášení o ochraně soukromí na tomto odkazu: https://www.triexpert.cz/13-podminky-ochrany-osobnich-udaju

 

7. Společná ustanovení

7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.

 

7.3. Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

 

7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

 

7.5. Organizátor ani pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

 

V Popůvkách dne 10. 9. 2023